ARITHMETIQUE CREATIVE CALENDRIER TERRIEN

OKA MONATO   KALENDARO MODERNA 2003
     
Jaro 2003
       
1   Unua Monato  
2   Dua Monato Vintro
3   Tria Monato  
4   Kvara Monato  
5   Kvina Monato Printenpo
6   Sesa Monato  
7   Sepa Monato  
8   Oka Monato Somero
9   Naša Monato  
10   Deka Monato  
11   Dekunua Monato Ałtuno
12   Dekdua Monato  
 
Monato
vintro
8a monato Oka mo
                       
    datoj   semajnoj tagoj  
                       
  Lundo 1 6 11 16 21 26     6  
  Mardo 2 7 12 17 22 27     12  
  Merkredo 3 8 13 18 23 28     18  
  Jaùdo 4 9 14 19 24 29     24  
  Vendredo 5 10 15 20 25 30     30  
                       
  tagoj 5 10 15 20 25 30